Nominations Open for Shevchenko Medal and UCC Leadership Awards

Today marks the 205th anniversary of the birth of Ukraine’s bard, Taras Shevchenko. A day of gathering and remembrance among Ukrainians for decades, on March 9th we celebrate the immeasurable contributions of Shevchenko to Ukrainian culture and the formation of a Ukrainian national identity and national consciousness.

Though he lived only 47 years, he produced poetry and artwork that is cherished around the world and his dedication to the Ukrainian cause will remain close to our hearts forever. His was a voice that spoke loudly and forcefully for self-determination and freedom, and today, as the people of Ukraine bravely battle to protect their country from invasion the words of Taras Shevchenko continue to inspire them and us.

On the occasion of this anniversary, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) announces its call for nominations the following Leadership Awards to be presented at the Triennial Congress, held on November 1-3, 2019, in Ottawa, Ontario:

• Taras Shevchenko Medal
• National Leadership Award 
• Youth Leadership Award

“Every three years UCC recognizes outstanding achievement and contributions to the community development in various fields. I encourage all community members to nominate worthy individuals or organizations,” said UCC National President Alexandra Chyczij.

Applications must be received by June 30, 2019, to be considered.

“The Shevchenko Medal is the highest form of recognition that can be granted by the Ukrainian Canadian Congress. It recognizes individuals of Ukrainian and non-Ukrainian descent for their outstanding national contribution towards the development of the Ukrainian Canadian community,” said Oksana Bondarchuk, Chair of the UCC Awards & Recognition Committee.

 

Shevchenko Medal Award

 

The Shevchenko Medal recognizes outstanding achievement in community development, culture, the arts, education and sport. It is measured by the recipients’ level of excellence and initiative, their sustained body of work, peer recognition and the recipients’ impact both within and outside the Ukrainian Canadian community.

Nomination process and criteria for the Shevchenko Medal are available here.
Applications are available here.

Deadline: June 30, 2019.

UCC Leadership Award

 

The UCC Leadership Award was established in 2010. The UCC Leadership Award recognizes a worthy individual or organization that has made a significant national contribution to the development of the Ukrainian Canadian community; or a Ukrainian Canadian that has demonstrated individual excellence on a national scale in the areas of arts, culture, athletics, media, politics, business, entertainment, education, academia, health sciences, community or religious development, social services, civil society and leadership.

Nomination forms for the UCC Leadership Award are available here.

Deadline: June 30, 2019.

UCC Youth Leadership Award of Excellence

 

The UCC Youth Leadership Award of Excellence recognizes young persons of Ukrainian origin between 18 to 29 years old who has shown consistent involvement and a positive influence in the community life of Ukrainian Canadians. Leadership in the community can be expressed as excellence in: Communication; Initiative; Teamwork and Consensus Building; establishing a positive profile for the Ukrainian Canadian community.

Information on the nomination process and criteria for the Youth Leadership Award of Excellence are available here.

Deadline: June 30, 2019.

Inquiries regarding the awards can be directed to the Ukrainian Canadian Congress at (613) 232-8822 or via email at ucc@ucc.ca

Background:
The list of previous recipients: Recipients


 

Конґрес Українців Канади оголошує прийом номінацій на Національні Нагороди

Сьогодні, 205-а річниця дня народження Великого Кобзаря, Тараса Шевченка. 9-го березня українці відзначaють безмірний внесок Шевченка в розвиток українськоїкультури, національної ідентичності, та національної свідомості. Хоч він прожив лиш 47 років, його численні вірші та мистецтво шанує цілий світ і його відданість Україні залишатимется в наших серцях назавжди. Шевченко виступав за самовизначення й свободу,й сьогодні, коли народ України хоробро захищає свою державу, слова Шевченка продовжують нас надихати.

З такої нагоди Конґрес Українців Канади оголошує прийом номінацій на наступні національні нагороди, які буде вручено на Трирічному Конґресі що відбудеться 1 – 3 листопада 2019 року:

• Медаль ім. Тараса Шевченка
• Національна Нагорода Провідництва 
• Нагорода Молодого Провідника Конґресу

Кожні три роки, Конґрес нагороджує видатні досягнення та внески у ріст й розвиток українсько-канадської громади. Я закликаю усіх членів громади номінувати достойних особистостей та організації, ” заявла президент Національного Конґресу Олександра Хичій.

До уваги братимуть лише ті заявки, які будуть надіслані до 30 червня 2019.

Шевченківська медаль є найвищим визнанням, яке може присвоїти Конґрес Українців Канади. Нею нагороджують осіб українського та неукраїнського походження за визначний всеканадський внесок у розвиток українсько-канадської громади,“ заявила Оксана Бондарчук, голова Комітету нагород і відзначень Конґресу.

Більше інформації про нагороди подано нижче.

Шевченківська Медаль

 

Шевченківська медаль присвоюється як визнання видатних досягнень в розвитку громади, культури і мистецтва, освіти і спорту відповідно до зразкового рівня відданості та ініціативи отримувачів, їх широкий обсяг роботи, визнанням серед колег та позитивним внеском отримувачів на внутрішний й зовнішний ріст й розвиток українсько-канадської громади.

Додаткову інформацію можна отримати на сторінці: Shevchenko Medal Criteria

Заявки доступні на веб-сайті Конґресу за адресою: Shevchenko Medal Nomination form

Кінцева дата прийому заявок: 30 червня 2019 року.

Національна Нагорода Провідництва

 

Національну Нагороду Провідництва було започатковано у 2010 році. Нею відзначають осіб або організації, які здійснили важливий внесок у розвиток українсько-канадської спільноти на національному рівні; або представників українсько-канадської громади, який(-а) продемонстрував(-ла) особисту майстерність на національному рівні в галузі: мистецтва, культури, спорту, медії, політики, бізнесу, розваги, освіти, науки, медицини, громадського або релігійного розвитку, суспільної служби, громадянського суспільства та провідництва.

Подальша інформація та заявки доступні тут: Leadership Nomination Form

Кінцева дата прийому заявок: 30 червня 2019 року.

Нагорода Молодого Провідника Конґресу

 

Нагородою Молодого Провідника Конґресу відзначають молодих лідерів від 18 до 29 років, які роблять вагомі внески для української громади. Провідництво в громаді може виражатись через визначні досягнення у: комунікаціях, ініціативності, взаємодії та погодженності, установленні позитивного профілю українсько-канадської громади.

Подальша інформація та заявки є доступні тут: UCC Youth Leadership Award 

Кінцева дата прийому заявок: 30 червня 2019 року.

Якщо у вас виникли запитання стосовно нагород, звертайтесь у КУК за телефоном (613) 232-8822 або на електронну скриньку ucc@ucc.ca.

Додаткова інформація:
Список попередніх отримувачів нагороди: Recipients